xEmergence & Alumni

Prosessen lever videre
Når skoleåret en dag er over og du er uteksaminert fra Emergence betyr ikke det at din utvikling eller våre relasjoner automatisk avsluttes. Snarere tvert om. Alle de personlige prosessene du setter i gang under utdanningen kommer til å leve videre, ta nye former og ofte forsterkes når du havner i en rolle der du får utøve metoder og verktøy i fri dressur på en arbeidsplass.

Døren vår står alltid åpen
Vi møter stadig vekk tidligere studenter over en kopp kaffe, for å sparre om deres jobbutfordringer, karrieremuligheter eller lignende. Vi blir veldig godt kjent gjennom året, og da er det jo både hyggelig og nyttig å beholde kontakten – hvis du vil. I hvert fall ser vi på det som en naturlig og forlenget del av utdanningen, som også gir oss mye. Det er spennende å få se og høre hvordan våre tidligere studenter bruker utdanningen etter studiene. Og, plutselig er rollene snudd, og det er vi som henvender oss til deg, fordi vi trenger hjelp med noe, fordi nettopp du er en av de beste å spørre.

Nettverket forblir
Dessuten får du gleden av å følge prosessen til dine medstudenter som kommer til å jobbe i en rekke forskjellige organisasjoner og bransjer. Og som nyutdannet fra Emergence blir du også del av et spennende nettverk med tidligere studenter. Mange
holder kontakten med de fra eget team, i tillegg til å knytte relasjoner til noen av de fine folkene som har gått hos oss tidligere, som man har møtt gjennom utdanningen. Enten som mentorer, undervisere, sparringspartnere, oppdragsgivere eller i sosiale og faglige sammenhenger. Engasjementet hos mange pleier å være stort etter å ha delt den unike reisen året på Emergence er.