Introduksjonskurs til

Verdiskapning og innovasjon

Verdiskapning og innovasjon handler om hvordan vi kan omsette kunnskap til verdi til kunden. Hvordan definere man det riktige problemet og hvordan utvikler og tester man verdiforslag med kunden. Kurset gir teori blandet med reelle problemstillinger for å sikre god overføringsverdi fra teori til prakis. Kurset er for permiterte og arbeidsledige, det er fri studieavgift og gir 7,5 studiepoeng.

Oppstart:

Løpende opptak

Søknadsfrist 30.09.2020

(OBS: to ukers ventetid fra innsendt søknad til oppstart)

Varighet:

6 uker nettkurs

Selvstudie – 8-10 timer
Workshop/forelesninger 4-6 timer

KOSTNAD:

Fri avgift

Kurset er et kostnadsfritt tilbud

Praktisk informasjon

Emnet skal gi studenten:

 

Forståelse for hva som kreves for å gå fra definering av et problem til å finne en bærekraftig løsning og forretnings-modell på problemet gjennom prosjekter. Forståelse for at prosjektsuksess ikke handler om å løse prosjektet riktig, men om å løse det riktige prosjektet dersom man skal nå målet om verdiskapning for kunden.

 

Forståelse for hvilke virkemidler, metoder og verktøy som kan anvendes for å håndtere kontekstuell usikkerhet og sikre resultatoppnåelse. Forståelse for hvordan studenten kan forankre et prosjekt og skape nytteverdi for kunde. Forståelse for viktigheten av å utvikle løsninger som skaper en trippel bunnlinje.

Temaer:

 

 

Innsikt:

Forståelse av omverden, bransje og sluttbruker.

 

Identifisere behov og problemdefinering:

Hvordan definere behov og problem i bransje og hos sluttbruker.

 

Idé- og konseptutvikling:

Bruke analytiske og kreative verktøy for å komme frem til de beste strategiene.

 

Verdiforslag:

Hvordan lage en løsning med et godt verdiforslag.

 

Teste verdiforslag:

Hvordan bekrefte eller avkrefte hypoteser med verdiforslaget.

Etter endt emne skal studenten kunne:

 

Anvende analyse- og innsiktverktøy i arbeidet med å kartlegge prosjektet og dens omverden.

Definere problemer og se viktigheten av å løse det riktige problemet.

Gå fra problem til verdiskaping.

 

Anvende oppstartmetodikk og verktøy. Anvende verktøy og metoder i arbeidet med å sette seg inn i og utvikle kundens forretningmodell.

Pensum:

“The Invincible Company. Osterwalder, Alexander, et al (2020)”

 

“What’s Your Problem?: To Solve Your Toughest Problems, Change the Problems You Solve. Thomas Wedell-Wedellsborg (2020)”

 

Harvard Business Review Press

 

“Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want, Osterwalder, Alexander, et al (2015): Wiley”

 

“Innovasjon i praksis. Dagestad, Sjur (2016): Innoco”

 

“Restart: Syv bærekraftige veier til bærekraftig business, Jørgensen, Sveinung & Pedersen, Lars Jacob Tynes (2017): Cappelen Damm Akademisk”

Tilleggslitteratur:

“Forretningsforståelse, Skjøvik, Tale & Håvåg Voldsund, Kari (2016): Cappelen Damm Akademisk”

 

“Change by design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires innovation, Brown, Tim (2009): Harper Collins Publisher”

 

“The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses, Ries, Eric (2011): Portfolio Penguin”

 

“Reinventing Project Management: The Diamond Approach To Successful Growth And Innovation, Shenhar, Aaron J. & Dvir, Dov (2007): Harvard Business School Press”

 

“Know Your Customers’ “Jobs to Be Done”. Clayton M. Christensen, Taddy Hall (2016): HBR”