Introduksjonskurs til

Personlig lederskap og selvledelse

Personlig lederskap handler om den pågående påvirkningsprosessen av egne tanker, følelser, vilje og atferd. Utdanningstilbudet gir rom for å opparbeide økt selvinnsikt, lære hva du kan kontrollere og påvirke, og utvikle personlige strategier for å håndtere hverdagen, prestasjoner, vekst og moralsk modning.

OPPSTART:

31 august 2020

Søknadsfrist er 24 august 2020

VARIGHET:

6 uker nettkurs

KOSTNAD:

Fullfinansiert

Kurset er helt gratis for å støtte de som er påvirket av korona

Praktisk informasjon

Emnet skal gi studenten:

 

Selvstudium, diskusjoner, refleksjon, digitale-forelesninger, veiledning,

forpliktelse til handling og evaluering av egen progresjon, oppgaver og

videoer. Tilrettelagt for høy-grad av fleksibilitet.

Temaer:

 

Økt selvinnsikt:

Forstå seg selv og sine grenser.

 

Forstå hva som driver en fremover:

Vite hva som motivere en.

 

Ta bedre beslutninger:

Forstå hvordan egne tankemønstrene påvirker valg.

 

Bruke tid og energi effektivt:

Prioriteringer, tidsstyring, vaner.

 

Takle motstand og evne å «stå i det»:

Selvdisiplin, indre dialog,forpliktelser, belønning.

 

Minimalisere det som holder en tilbake:

Ineffektive tankemønstre, vonde følelser, behov.

Etter endt emne skal studenten kunne:

 

Anvende verktøy og metoder i analysearbeid av egne tanke- og

handlingsmønstre, og med det kunne identifisere hvilke mønstre som er

fremmende og hemmende for studentens egen evne til å lære, prestere og

lede.

 

Anvende verktøy og metoder i arbeid med egen selvledelse, herunder

egen viljestyrke, mestringsstrategier, tilstand, energistyring og behov. Opparbeide en evne til å selvstendig søke og tilegne seg ny kunnskap.

Pensum:

“Christophersen, Jan. 2012. Veivalg – Selvledelse i Praksis. Schibsted.

https://www.ark.no/boker/Jan-Christophersen-Veivalg-9788251657624.”

 

“Glasø, Lars, and Geir Thompson. 2018. Selvledelse – Teori, Forskning Og

Praksis Av Lars Glasø. Gyldendal Norsk Forlag AS.

https://bokelskere.no/bok/selvledelse-teori-forskning-og-praksis/527631/.”

 

“Karp, Tom. 2012. ‘Developing Oneself as a Leader’.

Journal of Management Development 32 (1): 127–40″

 

¨2018. ‘We Are Asking the Wrong Question about Leadership: The

Case for “Good-Enough” Leadership’.