Introduksjonskurs til

Personlig lederskap og selvledelse

Personlig lederskap handler om den pågående påvirkningsprosessen av egne tanker, følelser, vilje og atferd. Utdanningstilbudet gir rom for å opparbeide økt selvinnsikt, lære hva du kan kontrollere og påvirke, og utvikle personlige strategier for å håndtere hverdagen, prestasjoner, vekst og moralsk modning.

OPPSTART:

Løpende

Søknadsfrist er 30 september 2020

(to ukers ventetid etter innsendt søknad)

VARIGHET:

6 uker nettkurs

KOSTNAD:

Fullfinansiert

Kurset er helt gratis for å støtte de som er påvirket av korona

Praktisk informasjon

Emnet skal gi studenten:

 

Selvstudium, diskusjoner, refleksjon, digitale-forelesninger, veiledning,

forpliktelse til handling og evaluering av egen progresjon, oppgaver og

videoer. Tilrettelagt for høy-grad av fleksibilitet.

Temaer:

 

Økt selvinnsikt:

Forstå seg selv og sine grenser.

 

Forstå hva som driver en fremover:

Vite hva som motivere en.

 

Ta bedre beslutninger:

Forstå hvordan egne tankemønstrene påvirker valg.

 

Bruke tid og energi effektivt:

Prioriteringer, tidsstyring, vaner.

 

Takle motstand og evne å «stå i det»:

Selvdisiplin, indre dialog,forpliktelser, belønning.

 

Minimalisere det som holder en tilbake:

Ineffektive tankemønstre, vonde følelser, behov.

Etter endt emne skal studenten kunne:

 

Anvende verktøy og metoder i analysearbeid av egne tanke- og

handlingsmønstre, og med det kunne identifisere hvilke mønstre som er

fremmende og hemmende for studentens egen evne til å lære, prestere og

lede.

 

Anvende verktøy og metoder i arbeid med egen selvledelse, herunder

egen viljestyrke, mestringsstrategier, tilstand, energistyring og behov. Opparbeide en evne til å selvstendig søke og tilegne seg ny kunnskap.

Glasø, Lars, and Geir Thompson. Selvledelse – Teori, Forskning Og Praksis Av Lars Glasø. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2018.

https://bokelskere.no/bok/selvledelse-teori-forskning-og-praksis/527631/.

Karp, Tom. ‘Developing Oneself as a Leader’. Journal of Management Development 32, no. 1 (28 December 2012): 127–40.

https://doi.org/10.1108/02621711311287080.

Karp, Tom. Til Meg Selv. Oslo: Cappelen damm, 2016.Kraft, Pål. Selvregulering. Universitetsforlaget, Oslo, 2014.

https://www.universitetsforlaget.no/selvregulering-1. (edited)