Nettbasert emne

Verdiskapning og innovasjon

Verdiskapning og innovasjon handler om hvordan vi kan omsette kunnskap til verdi til kunden. Hvordan definere man det riktige problemet og hvordan utvikler og teser man verdiforslag med kunden. Kurset gir teori blandet med reelle problemstillinger for å sikre god overføringsverdi fra teori til prakis. Kurset er for permiterte og arbeidsledige og andre interesserte, det er fri studieavgift og gir 7,5 studiepoeng.

Nettbasert emne

Personlig lederskap og selvledelse

Personlig lederskap handler om den pågående påvirkningsprosessen av egne tanker, følelser, vilje og atferd. Utdanningstilbudet gir rom for å opparbeide økt selvinnsikt, lære hva du kan kontrollere og påvirke, og utvikle personlige strategier for å håndtere hverdagen, prestasjoner, vekst og moralsk modning. Kurset er for permiterte og arbeidsledige og andre interesserte, det er fri studieavgift og gir 5 studiepoeng.

OPPSTART:

Løpende opptak

Søknadsfrist 30.09.2020

Varighet:

6 uker nettkurs

(4-6 timer i uka)

KOSTNAD:

Fri avgift

Kurset er et kostnadsfritt tilbud

Praktisk informasjon