Skolen utdanner moderne prosjektledere gjennom erfaringsbasert læring med reelle prosjekter, teamarbeid og coaching. Dette skjer i et profesjonelt faglig miljø, hvor det å etablere lederskap, planlegge, gjennomføre, evaluere, håndtere endringer, anvende analytiske og kreative evner, påvirke prosesser, jobbe med motivasjon og få det relasjonelle samspillet i et team til å fungere, er avgjørende ferdigheter for å lykkes. Ved Emergence School of Leadership er vi opptatt av at studentene må kunne lede seg selv for å kunne lede andre godt, og at studentene lærer ved å gjøre ting i praksis og i tett samspill med andre.

Prosjekter defineres av menneskene som deltar i dem, og derfor har studiet en dynamisk og prosessuell tilnærming til det å arbeide sammen.

Studiested

Fredensborg, Oslo

 

Studiestart

August

 

Varighet

1 år

Omfang

Fulltid

 

Studiepoeng

60

 

Studieplasser

28

 

 

Moderne prosjektledelse handler om å skape resultater gjennom gode prosesser:

Prosjekt- og prosessledelse er i kombinasjon en relativ ny tilnærming til prosjektledelse og ble skapt fordi vi erfarte at prosjektledelse isolert ofte ble en for smal innfallsport til det å jobbe i og med prosjekter.

 

 

Med studiet ønsker vi å skape en mer helhetlig tilnærming til det å lede et team og et prosjekt. Det innebærer blant annet å øke fokuset på arbeidsprosessene. For best mulig resultatoppnåelse, er arbeid med de forskjellige prosjektfasene, motivasjon, beslutningsprosesser, konflikthåndtering, personlige og felles målsetninger, personlige tilbakemeldinger og evalueringer, ofte avgjørende for sluttproduktet. Og tar man i tillegg med seg læringen fra et prosjekt til et annet, bygger man en solid erfaringsbase som kan bidra til å heve leveransene i prosjektet.

Studiets Fagfelt

Gjennom utdanningen lærer studentene å mestre fire fagfelt innen moderne prosjektledelse:

1 / Prosjektledelse

Prosjektledelse har blitt en «må ha»-kompetanse i arbeidslivet. Det finnes mange typer prosjekter, og for å lykkes må man ha de rette verktøyene og evnen til å velge riktig tilnærming. God prosjektledelse handler om å avdekke hvilke konkrete oppgaver som må gjøres i hvilken rekkefølge for å kunne løse et prosjekt fra definering av oppdrag, til planlegging, gjennomføring og evaluering av leveranser og arbeidsprosesser. Med våre verktøy og metoder lærer studentene å bryte ned store og små, korte og lange, åpne og konkrete prosjekter – i gjennomførbare oppgaver.Som en del av faget prosjektledelse lærer studentene blant annet om kultur, proaktiv planlegging, prosjektmetodikk, prosjektøkonomi, gruppeprosesser, konseptutvikling og prosjekt-formidling.

2 / Prosessledelse

En av de aller viktigste oppgavene til en moderne prosjektleder er å sørge for kvalitet og fremdrift i alle de sentrale prosessene som til sammen utgjør et prosjekt. Det betyr at man som prosjektleder ikke bare skal ha ansvar for resultatene, men også samhandlingen mellom teamdeltakerne, kunde, samarbeidspartnere og øvrige interessenter. Prosessledelse handler om hvordan mennesker kan samarbeide best mulig for å skape gode resultater. I dette faget lærer studentene blant annet å legge til rette for at en gruppe kan flytte seg fra problem til løsning, fra konflikt til samarbeid eller fra lav energi til høy produktivitet.

3 / Lederskap

En viktig ressurs i et hvert prosjekt og ens viktigste verktøy som prosjektleder vil alltid være en selv. Når studentene lærer å mestre seg selv og å anvende ulike ledelsesverktøy og metoder, tror vi at de kan få til det meste. Lederskap er derfor et fagområde som følger studentene gjennom hele skoleåret. Ved hjelp av trening i prosjektlederrollen, individuelle oppgaver, coaching, feedback og refleksjon lærer studentene å lede seg selv, et team og et prosjekt.

4 / Prosjekt Kontekst

For å skape den riktige løsningen kreves innsikt i omgivelsene til prosjektet. Du må analysere den aktuelle kunde-organisasjonen, bransjen og omverdenen. Vi tror nøkkelen til den riktige løsningen ligger i en dyp kontekstuell forståelse, og ved å forstå konteksten vil du kunne gi prosjektet den rette strategiske retningen. Det handler ikke bare om å gjennomføre et prosjekt riktig, men hele tiden sikre at man gjennomfører det riktige prosjektet. For å lykkes med dette arbeidet lærer studentene å kombinere innsiktsarbeid og organisasjonsforståelse med endringsledelse og gjennomføringskraft.

Et utvalg av våre gjesteforelesere

Vi ønsker å tilby våre studenter et bredt spekter av relevant fagkunnskap direkte fra menneskene som jobber i bransjen, og er derfor alltid på utkikk etter flinke folk som kan bidra til dette. Vil du være med å utdanne neste generasjons prosjektledere? Kontakt oss for en uformell prat.