Studiet

IMG_1079

Utdanningsforløpet på Emergence er designet som en sammenhengende prosess, der alt bygger på hverandre og henger sammen. Vi forsøker å stykke det hele opp i passende biter med en fornuftig progresjon, som tar hensyn til studentenes forutsetninger og modning gjennom året. Det betyr at du i starten av året får flere rammer å holde deg i enn du gjør mot slutten av året hvor du må tenke og handle mer selvstendig. Det betyr også at du i begynnelsen av året går gjennom ett og ett tema, mens du utover i året må lære deg å sjonglere flere og flere baller i luften på en gang.

.

Helt siden skolen ble startet har limet og grunnverdien vært vårt menneskesyn, som tar utgangspunkt i den nordiske kulturarven og verdisynet.

Studiested

Fredensborg, Oslo

 

Studiestart

August

 

Varighet

1 år

Omfang

Fulltid

 

Studiepoeng

60

 

Studieplasser

28

IMG_1166
Fagområder

Studiets innhold tar utgangspunkt i en egenutviklet nordisk prosjektmodell hvor mennesket står i sentrum for de fire fagområdene som du skal lære deg å beherske. I løpet av året vil du både få en innføring i alle emnene, og muligheten til å teste dem ut i praksis i prosjekter. Når du behersker alle fagområdene og evner å bruke dem i samspill, så er du også i stand til å mestre den spennende og krevende rollen som en moderne prosjektleder.

Innovasjon

Muliggjør verdiskapning

Hvordan skape innovasjon og forandring?

 

Prosjekter = endring. Eller sagt på en annen måte, skal du jobbe med utvikling og innovasjon så må du jobbe prosjektbasert. Det gjør at prosjektledelse er et så viktig fagfelt i den verden vi lever i hvor det meste handler om nettopp endring og innovasjon. I innovasjonsprosjekter blir resultatene skapt gjennom forståelse for sluttbrukeren, kontinuerlig forbedring, systematisk eksperimentering, konseptualisering, samt gjentakende prototyping og testing.

 

Som en del av faget prosjektledelse vil du lære at det finnes mange typer prosjekter, og for å lykkes må du forstå hva slags prosjekt du står overfor, ha de rette verktøyene og evnen til å velge riktig tilnærming.

Prosessledelse

Skaper bevegelse

Hvordan planlegge og styre en prosess?

 

Prosessledelse handler om hvordan mennesker kan samarbeide best mulig for å skape gode resultater. Om hvordan du legger opp løpet for at en gruppe skal komme fra å se problemer til å se muligheter, få ideer og skape løsninger, hvordan de kan gå fra konflikt til samarbeid eller fra lav energi til høy produktivitet.

Kontekstforståelse

Gir strategisk retning

Hvordan forstå og navigere i ulike kontekster?

 

Hvordan sikres prosjektets relevans når verden stadig endrer seg? For å skape den riktige løsningen kreves innsikt i omgivelsene til prosjektet. Du må analysere den aktuelle kunde-organisasjonen, bransjen og omverdenen. Vi tror nøkkelen til den riktige løsningen ligger i en dyp kontekstuell forståelse. Å forstå konteksten vil gi prosjektet den rette strategiske retningen. Det handler ikke bare om å gjennomføre et prosjekt riktig, men hele tiden sikre at man gjennomfører det riktige prosjektet.

Selvledelse

Muliggjør lederskap

Hvordan håndtere & utvikle seg selv?

 

Veien til godt lederskap forutsetter solid selvinnsikt og evne til selvledelse. Å kjenne og skjønne seg selv gjør at du blir mer trygg på deg selv. Og når du er mer trygg på deg selv, vil andre lettere bli trygge på deg – og følge deg når du forsøker å ta lederskap.