Skolen utdanner moderne prosjektledere gjennom erfaringsbasert læring med reelle prosjekter, teamarbeid og coaching. Dette skjer i et profesjonelt faglig miljø, hvor det å etablere lederskap, planlegge, gjennomføre, evaluere, håndtere endringer, anvende analytiske og kreative evner, påvirke prosesser, jobbe med motivasjon og få det relasjonelle samspillet i et team til å fungere, er avgjørende ferdigheter for å lykkes. Ved Emergence School of Leadership er vi opptatt av at studentene må kunne lede seg selv for å kunne lede andre godt, og at studentene lærer ved å gjøre ting i praksis og i tett samspill med andre.

Prosjekter defineres av menneskene som deltar i dem, og derfor har studiet en dynamisk og prosessuell tilnærming til det å arbeide sammen.

Studiested

Fredensborg, Oslo

 

Studiestart

August

 

Varighet

1 år

Omfang

Fulltid

 

Studiepoeng

60

 

Studieplasser

28

 

 

Moderne prosjektledelse handler om å skape resultater gjennom gode prosesser:

Prosjekt- og prosessledelse er i kombinasjon en relativ ny tilnærming til prosjektledelse og ble skapt fordi vi erfarte at prosjektledelse isolert ofte ble en for smal innfallsport til det å jobbe i og med prosjekter.

 

 

Med studiet ønsker vi å skape en mer helhetlig tilnærming til det å lede et team og et prosjekt. Det innebærer blant annet å øke fokuset på arbeidsprosessene. For best mulig resultatoppnåelse, er arbeid med de forskjellige prosjektfasene, motivasjon, beslutningsprosesser, konflikthåndtering, personlige og felles målsetninger, personlige tilbakemeldinger og evalueringer, ofte avgjørende for sluttproduktet. Og tar man i tillegg med seg læringen fra et prosjekt til et annet, bygger man en solid erfaringsbase som kan bidra til å heve leveransene i prosjektet.

Studiets fagfelt

Gjennom utdanningen lærer studentene å mestre flere fagfelt innen moderne prosjektledelse:

01

Personlig

lederskap

Prosjektledelse. Prosjektledelse har blitt en «må ha»-kompetanse i arbeidslivet. Det finnes mange typer prosjekter, og for å lykkes må man ha de rette verktøyene og evnen til å velge riktig tilnærming. Studentene trenes i en prosjektmetodikk som er basert på moderne og etterspurte metoder som Design Thinking, Agile og Lean Startup. De lærer teknikker og verktøy for å identifisere viktige problemstillinger, gjøre innsiktsarbeid, produsere ideer, utvikle konsepter og utføre solid testing. Forretningsmodellering, prosjektøkonomi og formidlingsteknikk er også viktige deler av faget. 

02

Prosjektmetodikk- og ledelse

Lederskap. En viktig ressurs i et hvert prosjekt og ens viktigste verktøy som prosjektleder vil alltid være en selv. Når studentene lærer å mestre seg selv og å anvende ulike ledelsesverktøy og metoder, tror vi at de kan få til det meste. Lederskap er derfor et fagområde som følger studentene gjennom hele skoleåret. Ved hjelp av trening i prosjektlederrollen, et profesjonelt lederutviklingskurs, coaching, feedback og refleksjon lærer studentene å lede seg selv, et team og et prosjekt.

03

Prosessledelse og teamutvikling

Prosessledelse. En av de aller viktigste oppgavene til en moderne prosjektleder er å sørge for kvalitet og fremdrift i alle de sentrale prosessene som til sammen utgjør et prosjekt. Det betyr at man som prosjektleder ikke bare skal ha ansvar for resultatene, men også samhandlingen mellom teamdeltakerne, kunde, samarbeidspartnere og øvrige interessenter. Studentene får omfattende trening i ledelse og utvikling av gode team, med forelesere som psykologer, filosofer og personer med tung ledererfaring. De lærer også å lede eksterne prosesser, for eksempel gjennom workshops og design sprint.

04

Verdiskaping og innovasjon

Verdiskaping og innovasjon. 70% av nye stillinger i Norge i dag oppstår i nye bedrifter. Startup-kulturen er kommet for å bli, og etablerte bedrifter har større behov for innovasjon enn noen gang. Studentene entreprenørielt mindset.

05

Bærekraftighet og trippel bunnlinje

Bærekraftighet og trippel bunnlinje. Emergence School of Leadership er bygget på ideen om at utdanning er den viktigste kraften som kan endre verden, og at prosjekter er et egnet medium for å skape positiv endring. FNs bærekraftsmål står sentralt i skolens filosofi, og studentenes prosjekter skal etterstrebe en trippel bunnlinje – people, planet and profit.

Et utvalg av våre gjesteforelesere

Vi ønsker å tilby våre studenter et bredt spekter av relevant fagkunnskap direkte fra menneskene som jobber i bransjen, og er derfor alltid på utkikk etter flinke folk som kan bidra til dette. Vil du være med å utdanne neste generasjons prosjektledere? Kontakt oss for en uformell prat.

Anne Beate Hovind

Prosjekdirektør

Bjørvika utvikling

Fredrik Winther

Chairman of the board

2M2D 

Amrei Andranch & Carl Manuel Funk

Experience Design Partner & Managing partner

Knowaux 

Marianne Mørk Larsen

Kommunikasjonstrener

Selvstendig næringsdrivende

Chris Alan Simonsen

Strategisk rådgiver

Trigger

Einar Øverenget

Filosof

Mats Andersen

Oppstartslos

DNB Bank ASA.

Morten Kristiansen

Partner

Maverick

Christer Dalsbøe

Founding partner

Uromaker AS

Ian Jenkins

VP, Global Sales Operations Manager

Cognite AS 

Lars Johan Bjørkevoll

Founder

Scaleupxd

Stian Rønvåg

Rådgiver og fagansvarlig

PR operatørene  

Anne Lene Hompland

Founder – Oslo Peace Week

Foundation & World Peace Expo 2020

Eirik Langås

Industry Specialist

Æra 

Kjetil Hoff

Avdelingsleder folkehelse

VEFSN kommune

Dr. Musstanser Tinauli

Entrepreneur

Antler 

Anne Dubrau

Fabric Manager, Angel investor & Social entrepreneur

Vollebekk fabrikker

Jørn Haukøy

Daglig leder

Code 11

Mads Bruun Høyer

Business Director & partner

Æra

Olle Kornvall

Oppstartsloser

DNB 

Einar Kleppe Holthe

Founder, creative strategist & market ideolog

Natural State AS

Ketil Løkke

Strateg & partner

Maskinen

Martin Schütt

Managing Partner

Askeladden & Co 

Toril Ressem

Administrerende direktør

Dotterselskapet AS