Virkelige prosjekter    Virkelige oppdragsgivere    Virkelige utfordringer = Virkelig læring

Du lærer mer av å gjøre enn av å høre. Det er noe alle vet. Og det er liten tvil om at relevant erfaring og referanser fra disse er hva arbeidsgivere verdsetter mest når de vurderer ulike kandidater til en jobb. Derfor er undervisningen praktisk og prosjektene virkelige på Emergence. Slik det burde vært på alle skoler (synes vi). Vi kombinerer det å gi deg den nødvendige forståelsen og de praktiske verktøyene du trenger, med å la deg utforske disse gjennom å løse prosjektoppdrag for reelle kunder. Det gir best læring. Og betyr at du hos oss lærer det som trengs for å lykkes i det virkelige (arbeids)livet.

På Emergence vil du møte og jobbe for flere oppdragsgivere i løpet av utdanningen. Små, mellomstore, store, kommersielle, ideelle, offentlige og private. Noen ganger får du servert prosjektene av oss, og noen ganger får du muligheten til å finne en kunde på egen hånd eller forme et prosjekt sammen med teamet ditt. Dette lærer deg å håndtere og tilpasse deg et bredt spekter av temaer, målgrupper, organisasjoner og utfordringer.

Her er noen eksempler på prosjekter som studentene har jobbet med: