Søknadsskjema

Bare vær deg selv.

.

Vi ser ikke etter supermennesker med fine fasader, men virkelige mennesker med svakheter, tvil og frykt. Og selvfølgelig, noen styrker, lidenskaper og potensial også. Vi ser ikke etter en spesiell ferdighet eller type person. Vi håper å finne en interessant blanding av personligheter med forskjellige bakgrunner – som kan danne tverrfaglige team – som kan løse alle slags problemer.

Opptakskrav

Ved Emergence School of Leadership er opptakskravene treårig videregående skole eller etter en realkompetansevurdering. I tillegg til kravene vurderes du på bakgrunn av opplysningene du gir i søknaden din der du blir bedt om å gjøre rede for hvorfor du søker studiet, og hvorfor du mener å kunne gjennomføre studiet. Her kan du gjøre rede for kvalifikasjoner som ikke kan dokumenteres gjennom vitnemål/attester/kursbevis og lignende.

Hvis du opplever problemer med å sende søknaden på denne siden, vennligst fyll ut informasjonen + svarene i et worddokument og send det til lars@emergence.no eller ring oss på +47 454 22 006.

Din kontaktinfo

Din bakgrunn
Det vi egentlig vil vite
Noen tar seg bedre ut på film eller andre måter enn tekst. Legg gjerne igjen noe til oss som passer deg.