NYTTIGE TING Å VITE OM ÅRET PÅ EMERGENCE:

 

Opptaket er åpent og du er velkommen til å søke!
Kvalifiserte søkere vil bli kalt inn til intervju. Gjennom samtalen ønsker vi å få et inntrykk av deg som person, din bakgrunn og motivasjon for å søke på utdanningen. I tillegg får du anledning til å stille oss spørsmål du måtte lure på. Vi tar kontakt for avtale om intervju når vi har mottatt din søknad, og svar på opptak gis vanligvis noen uker etter samtalen. Vår intervjuprosess vil pågå til vi har funnet de riktige kandidatene til vårt neste dreamteam. Vi ordner også en venteliste om nødvendig.

Gjennomføring:

 

Utdanningen er ettårig og gjennomføres på heltid over to semestre. Studiet har oppstart i slutten av august og avslutning i midten av juni. Det er obligatorisk undervisning/prosjektarbeid mellom kl. 09.00-16.00 hver ukedag utenom ferier. Deler av utdanningen vil digitaliseres som følge av COVID-19. Vi følger retningslinjer fra staten, og vil holde studenter oppdatert dersom det blir store endringer i studieforløpet. Skolen praktiserer normal høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Opptakskrav:

 

Det formelle minimumskravet er gjennomført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Mange av våre studenter har høyere utdanning, annen fagskoleutdanning eller arbeidserfaring. Gjennomsnittsalderen for våre studenter er ca. 26 år. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper om prosjektledelse.

 

Lån & Stipend:

 

Utdannelsen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. En vanlig student hos oss vil totalt få ca. kr 175.000,- i støtte (lån og stipend) fra Lånekassen. Når du har fått studieplass kan du søke om lån og stipend via Lånekassens hjemmesider.

Pris:

 

Pris for utdanningen er kr 61.500,- per semester, totalt kr 123.000,- for hele skoleåret/studiet. Prisen inkluderer eksamensavgift, men ikke lærebøker og utstyr. Registreringsavgift på kr 1.900,- kommer i tillegg til studieavgiften. Betaling av semesteravgift til skolen er koordinert ift Lånekassens frister for utbetaling av lån og stipend ved semesterstart i august/september og januar/februar.

Hovedopptak:

 

Vi har løpende opptak i tiden frem mot skolestart og søkere vil blir fortløpende kalt inn til intervju. Det blir satt opp venteliste hvis studiet blir fulltegnet. Gå til søknadsskjema