Praktisk informasjon

Slik er vår opptaksprosess.

  1. Søk om studieplass ved å fylle ut og sende inn vårt søknadsskjema.
  2. Vi innkaller til intervjusamtale når vi har mottatt din søknad.
  3. Du møter oss til en intervjusamtale på skolen, evt. Skype hvis du befinner deg i utlandet e.l. under opptaksprossen (se punkt nedenfor om intervjusamtalen).
  4. Etter en faglig vurdering av alle kandidatene gir vi svar på opptak (ja/nei/venteliste), ca. 2-4 uker etter intervjusamtalen avhengig av hvor tidlig i prosessen du har vært inne.
  5. Hvis du går videre i prosessen mottar du et skriftlig tilbud om studieplass (evt. tilbud om å stå på venteliste hvis vi for øyeblikket har fullt kull).
  6. Når vi mottar en utfylt og signert studiekontrakt fra deg (vanligvis innen én uke), gir vi en bekreftelse på at denne er mottatt og at studieplassen er din.
  7. Deretter får du tilsendt nødvendig informasjon fram mot studiestart, slik at du kan søke om studielån i Lånekassen, planlegge sommerferie/jobbing, finne bolig hvis du skal flytte osv.

Om intervjusamtalen

Kvalifiserte søkere blir kalt inn til en intervjusamtale. Gjennom samtalen ønsker vi å få et inntrykk av deg som person, din bakgrunn og motivasjon for å søke på utdanningen. I tillegg får du anledning til å stille oss spørsmål om utdannelsen. Vi tar kontakt for avtale om intervjusamtale når vi har mottatt din søknad. Svar på opptak gis vanligvis noen uker etter intervjusamtalen (se punkter over om opptaksprosessen).

Søknadsfrist/hovedopptak

Du kan fremdeles søke om studieplass hos oss! Vi har løpende opptak i tiden frem mot skolestart og søkere vil blir fortløpende kalt inn til intervju. Det blir satt opp venteliste hvis studiet blir fulltegnet. Gå til søknadsskjema

Opptakskrav

Mange av våre studenter har høyere utdanning, annen fagskoleutdanning eller arbeidserfaring. Det formelle minimumskravet er gjennomført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Gjennomsnittsalderen for våre studenter er ca. 26 år. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper om prosjektledelse eller ledelse.

Pris

Pris for utdanningen er kr 58.000,- per semester, totalt kr 116.000,- for hele skoleåret/studiet. Prisen inkluderer eksamensavgift, men ikke lærebøker og utstyr. Registreringsavgift på kr 1.850,- kommer i tillegg til studieavgiften. Betaling av semesteravgift til skolen er koordinert ift Lånekassens frister for utbetaling av lån og stipend ved semesterstart i august/september og januar/februar.

Lån & stipend

Utdannelsen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. En vanlig student hos oss vil totalt få ca. kr 175.000,- i støtte (lån og stipend) fra Lånekassen. Når du har fått studieplass kan du søke om lån og stipend via Lånekassens hjemmesider.

Gjennomføring

Utdanningen er ettårig og gjennomføres på heltid over to semestre. Studiet har oppstart i slutten av august og avslutning i midten av juni. Det er obligatorisk undervisning/prosjekt mellom kl. 09.00-16.00 hver ukedag utenom ferier. Skolen praktiserer normal høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller veiledning!