Så langt har vi utdannet rundt 400 prosjektledere. De jobber for Spaces Oslo, Amnesty, Hyper, Neue, Angst, Norwegian Icons, Fredskorpset, Diesel, Røde Kors, 657, Google, Zink, Good Morning, PR-operatørene, Pivot, Kreftforeningen, United Screens, Miksmaster – og en lang rekke andre organisasjoner. Fra UD og NAV til VG. Mye er mulig. Og vi har mange flotte eksempler vi kan nevne. Men det aller viktigste er at mange jobber i selskaper, bransjer og med temaer som betyr noe for dem, og som gjerne betyr noe for andre. En ny, engasjert og oppdatert generasjon prosjektledere er virkelig nødvendig der ute. Ting er i endring, og de fleste organisasjonene er ikke fullt rustet til å håndtere dette.

Etter å ha fullført utdanningen på Emergence, kan du kalle deg: Prosjektleder, Prosjektdesigner eller Prosessleder, og du kan dokumentere at du har det vi mener er Norges beste utdanning på feltet. Det kvalifiserer deg til å søke på stillinger som prosjektleder, mellomleder, prosjektmedarbeider eller utvikle din egen Start Up.

Det er vanlig å få jobb gjennom anbefalinger, nettverk og prosjekter du gjør i løpet av skoleåret. Det er også vanlig å bruke skolens ansatte og oppdragsgivere som referanser – noe vi med største glede stiller opp som.