Et unikt springbrett inn i arbeidslivet

Målet vårt er å gi studentene en opplæring som er relevant for den raskt økende kompleksiteten i det profesjonelle livet de ønsker å være en del av etter studiet. Alle de erfaringene, metodene, egenskapene og nettverket du utvikler ved å jobbe dedikert et helt år både med deg selv og i et unikt tverrfaglig miljø, samtidig som du løser samfunnsaktuelle problemstillinger for reelle oppdragsgivere – er et unikt springbrett inn i arbeidslivet og er rett og slett vanskelig å finne maken til andre steder. Så langt har vi utdannet rundt 400 prosjektledere. De jobber for Spaces Oslo, Amnesty, Hyper, Neue, Angst, Norwegian Icons, Fredskorpset, Natural State, Diesel, Røde Kors, 657, Google, Zink, Good Morning, PR-operatørene, Enbjørningen, Pivot, Kreftforeningen, United Screens, Miksmaster – og en lang rekke andre organisasjoner. Fra UD og NAV til VG. Vi har mange flotte eksempler vi kan nevne, men det aller viktigste er at mange jobber i selskaper og bransjer med temaer som betyr noe for dem, og som gjerne betyr noe for andre. En ny, engasjert og oppdatert generasjon prosjektledere er virkelig nødvendig der ute. Ting er i endring, og de fleste organisasjonene er ikke fullt rustet til å håndtere dette.

Etter å ha fullført utdanningen på Emergence kan du kalle deg Prosjektleder, Prosjekt-designer eller Prosessleder, og du kan dokumentere at du har det vi mener er Norges beste utdanning på feltet. Det kvalifiserer deg til å søke på stillinger som prosjektleder, mellomleder, prosjektmedarbeider og lignende, eller til å starte noe eget og skape din egen jobb. Det er vanlig å få jobb gjennom anbefalinger, nettverk og prosjekter du gjør i løpet av skoleåret. Det er også vanlig å bruke skolens ansatte og oppdragsgivere som referanser – noe vi med største glede stiller opp som.