Destinasjon Måløy – reiselivsstrategi for Måløy-regionen 

Når: April – Juni 2018

Kunde: Måløy Vekst

Emergence Temaet: Emil Bjerke, Alexandra Gjerlaugsen, Karoline Lie Wee, Andrea Emese Skinstad, Malin Berge Appelquist og Martin Hagen.

Nøkkelpartnere: Ekstern veileder Niels Kjærgaard-Jensen fra In Good Company, intern veileder Thomas Helgø, flere fremstående fagpersoner nasjonalt og enormt engasjerte turistbedrifter, næringsliv og havneselskap lokalt.

Måløy er en fiskeriby i Sogn og Fjordane med 3500 innbyggere. Det er ingen utpreget turistdestinasjon til tross for fantastisk og stedvis urørt natur. Prosjektet var et tverrfaglig design-thinking-prosjekt som gikk ut på å lage en strategi for utvikling av turisme og bolyst i Måløy-regionen for oppdragsgiver Måløy Vekst. Teamet skulle utarbeide konkrete anbefalinger på hvilke posisjoner Måløy-regionen burde innen turisme og arbeidet med å forme en tydelig identitet og gjennomføre grundige analyser for å skape det strategisk rammeverket for posisjoneringen. Navnet Destinasjon Måløy og en gjennomført visuell profil for prosjektperioden ble utviklet for å gi en helhetlig samlende kommunikasjon i perioden. Prosjektet var en involveringsprosess hvor de jobbet tett med oppdragsgiver, næringsliv og innbyggere for å trigge engasjement og samskaping.

 

Prosjektet lever videre i beste velgående, og det er flere tiltak som er igangsatt og baserer seg på eller treffer på innholdet i rapporten som ble overlevert. Blant annet spennende nye satsinger som paraplyorganisasjonen Explore Måløy, tilbudene Nordfjord Cruise, Sjøbris Adventure, utvikling av del lokale fyrhusene, mer samarbeid og bedre kursing for de lokale turistbedriftene. Det ble tilsatt en prosjektleder for turisme som konsekvens av Destinasjon Måløy. Dette har vært avgjørende for å løfte satsingen og strategien videre på en god måte i regionen.

Randi Humborstad 

Daglig leder, Måløy Vekst

Takk til Randi for utrolig engasjement og støtte gjennom hele perioden. Ingen booster oss som deg. Du tok en sjanse med oss og vi håper vi har gitt deg den verdien du fortjener. Vi tror og håper turistsatsingen blir en suksess med deg bak spakene.– Team Destinasjon Måløy

Hvilke løsninger ble utviklet?

 

Hovedleveransen er en håndfast strategi i form av en visuell rapport med innsikt, analyse og forslag til fire unike posisjoner Måløy-regionen kan ta med tilhørende aktivitetskonsepter. Rapporten anbefaler Måløy-regionen å ta posisjonen som Europas stormhovedstad og gir en stegvis oppskrift på hvordan Måløy Vekst kan gå frem for å få til dette. Gjennom hele prosjektprosessen arbeidet teamet hardt for å skape engasjement ved å ha en åpen prosess med åpen og daglig oppdatert arbeidsblogg, deling på sosiale medier, workshops, møter, åpne presentasjoner og målrettet pressearbeid. Alt ble gjennomført i samme visuelle profil og med stort fokus på helhetlig og riktig kommunikasjon.

 

“Vi mener at vi har trigget en sosial og økonomisk naturlig verdiutvikling som er i tråd med de ressursene som finnes i Måløy i dag samtidig som det treffer en attraktiv og tydelig posisjon for opplevelses- og kulturturisme, som hverken belaster samfunnet eller natur. Kombinasjonen av grundige analyser og autentiske posisjoner gir et tydelig strategisk rammeverk som skaper grunnlaget for det videre arbeidet med turisme i Måløy.” – Team Destinasjon Måløy