Emergence Digital

Velkommen til Emergence Digital: Introduksjonsstudier

Emergence School of Leadership tilbyr nå to emner over nett. Personlig lederskap og selv-ledelse, samt Verdiskapning og innovasjon

Sommeren 2020 fikk vi svar på søknadene vi hadde sendt inn til KunnskapsdepartementetDiku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og Kompetanse Norge, som gav oss fullfinansiering som følge av korona-situasjonen. Vi kan derfor tilby (uten kostnad) nettkurs til de 400 første som melder seg på. Dette er introduksjonsstudiet til hva et fullverdig studie ved Emergence School of Leadership inneholder og er for permiterte og arbeidsledige.

Disse nettbaserte læringstilbudet gir deg de nødvendige verktøy, metode og tankesett som trengs for å holde følge med endringene i samfunnet. Våre nettbaserte studier er skreddersydd for å være et supplement til hva du egentlig holder på med, og kan fint kombineres med jobb, andre
studier og som et fordypningsfag

Målet er å gi metode, tankesett og et språk for å kunne aktivt bidra i innovasjonsprosesser og verdiskapning. Alle nettbaserte emner ved Emergence gir studiepoeng.